En historie om Granhøjen – et psykiatrisk behandlingssted

I dag har jeg ikke nogen forespørgsel til alle jer internet eksperter. I dag vil jeg blot fortælle en historie, som er mig meget på sinde. Det betyder virkelig meget for mig, at få lov at dele denne historie, da det er en historie, der handler om et sted, som virkelig gør en forskel i den psykiatriske behandling i Danmark.

Granhøjen er på tapetet i dag

På Granhøjen går man nemlig et exceptionelt stykke arbejde, og det er over 25 år siden, at de startede med det. Bare fordi Granhøjen har eksisteret så længe, behøver det jo ikke at betyde, at behandlingen så er fantastisk, men det har vist sig, at de mange års erfaring i det her tilfælde har betydet høj kvalitet for beboerne.

Man kan bo i kortere eller længere tid på Granhøjen, men man kan også bare komme i dagtilbud, men det er meget normalt, at man kommer og bor der.

Hvem er beboerne på Granhøjen?

Beboerne er unge eller voksne med psykiske problematikker, som er behandlingskrævende. Det drejer sig om alle mulige former for diagnoser og tilstande, og man er specialiseret i at varetage disse unge mennesker rundt om i de forskellige botilbud. Dvs. at man stræber efter, at man som beboer på Granhøjen kommer til at bo sammen med andre, som har problematikker, som minder om ens egne. Det har vist sig at være en fordel for det terapeutiske forløb.

Hvad laver man på Granhøjen?

Beboerne skal op hver dag og i gang. De arbejder alle i en af de socialøkonomiske virksomheder, som er tilknyttet Granhøjen. Det er vigtigt for deres selvfølelse og ansvarsfølelse at komme ud af fjerene om morgenen og vide, at der er nogen der regner med, at de møder ind til et bestemt tidspunkt. Nøjagtigt som det ville være, hvis de havde et arbejde ude i det omkringliggende samfund.

Hvilke typer af socialøkonomiske virksomheder er der?

Granhøjens beboere kan både arbejde med madlavning, hoteldrift, dyrehold, frugtplantage drift, gårdbutik, håndværker team og med at skrive artikler til deres eget beboermagasin “Koglen”. Så der er lidt forskelligt at vælge imellem, og fælles for dem alle er, at der bliver skabt noget værdifuldt – både hvad angår produktet, men også på det rent menneskelige niveau. Granhøjens beboere gør pludselig en forskel  for andre, og lærer at samarbejde med andre. Alt sammen noget de har brug for, når deres ophold på Granhøjen er overstået, og de skal ud i samfundet og forhåbentlig finde sig godt til rette og evt. også bestride et job der.

Referencer

På YouTube kan man se videoer fra Granhøjen, som er vidnesbyrd om, hvad sådan et ophold har betydet for beboerne. Det er ret spændende at høre, selvom nogle af historierne jo er i den barskere ende. Det gode er jo, at mange heldigvis får det bedre med den terapeutiske behandling sammen med arbejds- og botilbuddet.

Video: Granhøjen