Peter Thomasen

Peter Thomasen – vejen til bedemandsbranchen

Peter Thomasen – vejen til bedemandsbranchen

Peter Thomasen er en mand I starten af 60’erne. Han er født og opvokset i den jyske by Tirstrup, sammen med hans far der var vognmand, og hans mor som var bankuddannet. Peter Thomasen arbejder i dag som direktør, bedemand og rådgiver i den kvalitetscertificerede begravelses- og bedemandsforretning Begravelses Service. Livet kunne dog have udartet sig noget anderledes for Peter Thomasen.

Peter Thomasens bedstefar var taget til Amerika, da han var en af de yngre børn i søskendeflokken, og da det var den ældste søn der skulle overtage forældrenes gård, valgte han at søge mod Amerika. Men da storebroren fik polio, blev Peter Thomasens bedstefar kaldt hjem for at tage sig af familiens gård i Tirstrup. Krisen i 1930’erne betød at gården gik konkurs, og Peter Thomasens bedstefar slog sig ned som vognmand med hestevogn og senere lastbil importeret fra Amerika. Dette foretagende udviklede sig til, at Peter Thomasens bedstefar, sammen med Peter Thomasens morfar begyndte at tage sig af vognkørsel og produktion af ligkister, i forbindelse med begravelser og bisættelser – noget der skulle vise sig, at være samme karrierevej som Peter Thomasen i dag beskæftiger sig med.

I første omgang gik Peter Thomasen dog i hans moders fodspor, og han tog en bankuddannelse ved Danske Bank, hvor han startede som elev og senere bankassistent. Efterfølgende tog Peter Thomasen springet som pantebrevshandler, og senere afdelingsleder i Gudme Raaschou Fondsbørsvekslererfirmas århusianske afdeling. I 1984 bliver Peter Thomasen medejer af Nygaard Ejendomskontor, som han overtager sammen med den hidtidige ejer, sin sekretær og en gammel skolekammerat. Sammen udvikler de virksomheden til det førende ejendomskontor i Ebeltoft, og havde en markedsandel på over 70 %. Da ingen af dem var uddannede ejendomsmæglere, blev de medlemmer af foreningen Forenede Danske Ejendomshandlere, hvor Peter Thomasen var med i bestyrelsen for den lokale afdeling, og han blev senere siddende i bestyrelsen for Dansk Ejendomsmæglerforenings 6. kreds, da de foreninger der udgjorde mæglerbranchen blev samlet under denne forening.

I 1991 overtager Peter Thomasen direktørposten i ligkisteproduktionsvirksomheden Dalmose Trævareindustri, hvor han er med til at optimere produktionen, så den går over til at anvende hensigtsmæssige materialer og bedre arbejdsforhold for de ansatte. Dette var med til at gøre virksomheden til den første kisteproduktion i EU, som blev miljøcertificeret efter EU standarden EMAS. Hermed startede Peter Thomasens første professionelle erfaringer med bedemands- og begravelsesbranchen, og dermed fulgte han i fodsporene på hans bedstefar og morfar.

Efter at have været direktør i over 10 år i Dalmose Trævareindustri, bliver Peter Thomasen direktør i hans nuværende virksomhed, Begravelses Service. Bedemandsbranchen havde længe haft et dårligt ry som resultat af en branche der var præget af et lavt uddannelsesniveau, ingen efteruddannelse og mange små selvstændige foretagende. Peter Thomasen er med til at indfører standarder, øge gennemsigtigheden i arbejdet med bedemandsfaget og mere fokus på kundehåndtering, omsorg og empati. Dette er med til at gøre Begravelses Service til den første kvalitetscertificerede foretagende i sin branche i Danmark.

Begravelses ServiceBegravelses Service tilbyder rådgivning, hjælp og assistance til de efterladte i forbindelse med dødsfald. Deres kerneydelse er at yde omsorg før, under og efter et dødsfald, så de efterladte får mulighed for at få sagt farvel til deres elskede på nøjagtig den måde, de ønsker det. Begravelses Services tager sig af begravelser, bisættelser og arrangering af ceremoni af alle typer af begravelser, uanset om det skal foregå i folkekirken, andre trossamfund, andre skikke eller borgerlige/ateistiske begravelser. Yderligere tilbyder de rådgivning i forhold til juridiske og økonomiske aspekter forbundet med dødsfald. Peter Thomasen er ligeledes medejer af Evercare, der tilbyder produkter og services til andre bedemand og arbejder fokuseret med at forbedre bedemandsbranchen i sin helhed.