Hvad skal man huske i forbindelse med en gastroskopi?

Hvad er vigtigt at huske inden man får foretaget en gastroskopi? Her er et par gode råd til hvordan du kan forberede dig på en kikkertundersøgelse i maven.

Gastroskopi er en undersøgelse hor en kikkert bliver ført ned i maven. Det er derfor vigtigt at man hverken spiser, ryger eller drikker efter midnat aftenen før undersøgelsen.

Fordi gastroskopi medfører indførelse af et fremmedlegeme i kroppen, er det vigtigt hvis du bruger blodfortyndende medicin eller insulin at kontakte egen læge for at få rådgivning. Oftest må du ikke tage den medicin de sidste 2-4 dage inden undersøgelsen. Det er for at undgå alvorlige blødninger i forbindelse med undersøgelsen.

Ligeledes hvis du bruger nogen medicin som indeholder NSAID som eksempelvis gigtmedicin, må du ikke indtage det de sidste 5 dage. Igen anbefales det at kontakte egen læge først.

Hvis du skulle få noget beroligende medicin inden din gastroskopi, må du ikke selv køre hjem. Det vil din læge også informere dig.

Det skal bemærkes at ovenstående råd, ikke er givet fra en medicinsagkyndig, og det opfordres derfor enhver læser at få professionel konsultation under alle omstændigheder. Kirugen.dk er et godt sted at starte. Et lille lægehus med meget stor ekspertise indenfor deres felt.