hovedkontor

NorthCapital Holding: Et globalt og mangfoldigt investeringsselskab

NorthCapital Holding er et Europæisk forankret investeringsselskab, som siden 2015 har formået at opbygge et solidt navn inden for ædelstenssektoren.

Investeringsselskabet er et privatejet foretagende, som siden dets etablering har fungeret som investeringsselskab for ejer og stifter Werner Schmidt. Følgeligt agerer NorthCapital Holding også venture capital firma, der deler interesser med forskellige sektorer og industrier.

Ædelstenssektoren i Brasilien

Det primære fokus for NorthCapital Holding har siden begyndelsen været inden for ædelstenssektoren. Her har Brasilien fungeret som det primære marked for mineoperationen.

Følgeligt har NorthCapital Holding og Werner Schmidt opnået position som betydelig investor og markedsleder inden for ædelstenene alexandrit og smaragder.

Globalt perspektiv

Trods et specificeret fokusområder, søger NorthCapital Holding at ekspandere dets operationer til et multi-asset investeringsselskab, der opretholder et globalt perspektiv.

Således stræber NorthCapital Holding at skabe værdi gennem investeringer på tværs af industrier, sektorer og geografiske områder. Konsekventligt er det målet at opretholde et højt og risikojusteret afkast, som bidrager til en varig virkning for investeringsselskabet, de ansatte, investorer og ikke mindst de samfund og miljøer, NorthCapital Holding opererer i.