Supplement lille logo

Øg også personlig effektivitet med videndeling

Det er ikke blot personlig effektivitet, som kan øges med effektiv videndeling. Ved at implementere en større og mere kontrolleret grad af videndeling i virksomheden, kan man både øge medarbejderens personlige effektivitet, men også hele organisationens.

Hvad er udfordringerne ved videndeling?

En af de største udfordringer ved videndeling er, at der tit ikke er nogle faste rammer for, hvordan videndeling skal foregå. Det optræder ofte i både værdigrundlag, jobannoncer, som punkter på daglige lederes agenda og i mange andre sammenhænge. Dog kommer videndeling tit til at blive et flyvsk begreb om en retning, som man gerne vil bevæge sig i organisatorisk, men værktøjerne og delmålene til at nå derhen er ofte mangelfulde.

Kurser kan være vejen til bedre intern videndeling

Et af værktøjerne som man kan tage i brug som organisation for at opnå en bedre intern videndeling kan være at sende sinde medarbejder på netop et kursus i videndeling. På et kursus i videndeling lærer man både hvordan man som afsender og modtager af information afstemmer grundviden og forventninger til hvad den opnåede viden skal bruges til efterfølgende. Man lærer med andre ord at kortlægge begges læringsbehov og kommunikere klart og tydeligt, motivere hinanden gennem øget personlig effektivitet og samtidig se at man rykker sig som organisation. Denne videndeling i forbindelse med sidemandsoplæring kan være guld værd, hvilket er en af grunden til, at mange virksomheder kunne have gavn af et videndeling kursus.

Personlig effektivitet vil også gøre chefen glad

Ved større videndeling i virksomheden opnår man ikke blot en højere personlig effektivitet, men man opnår i samme ombæring også en større forståelse for, hvad andre medarbejdere i andre afdelinger står for. Dette gør generel indlæring hurtigere og dette kan hjælpe med til at få bedre styr på tiden i hverdagen, hvor det at få styr på tiden ofte er en stor udfordring med mange alsidige arbejdsopgaver. Hos Supplement afholder man derfor også kurser i planlægning for at få bedre styr på tiden og derved øge personlig effektivitet hos den enkelte medarbejder.

Hvis du mener at din virksomhed kunne trænge til enten at øge personlig effektivitet gennem bedre tidsstyring eller eventuelt også opnå bedre effektivitet gennem større grad af videndeling, kan Supplements kursus i videndeling og kursus i personlig effektivitet findes her