Studido

Studido: Træd ud af din comfort zone

Nogle fællesskaber vælger vi, andre er givet. Vores nationalitet, klasse og familie er noget, der er givet. Venner og sportsklubber er noget, vi selv vælger. Med så meget mobilitet og så mange muligheder for selv at vælge hvilke fællesskaber man ønsker at indgå i, kan det være svært at finde et fællesskab man kan identificere sig med. Men det har på den anden side gjort det nemmere at opsøge netop de fællesskaber, man ønsker at indgå i.

Måske er der ingen drenge eller piger i klassen, som går til basketball eller volleyball, hvilket gør det meget utrygt at skulle begynde til en ny sport. Barnet kender måske ingen og er derfor nervøs for at fejle. Eller måske er det frygten for ikke at være god nok, som fylder i tankerne. Studido kender mange unge drenge og piger, der har haft svært ved at indgå i sportsrelationer i starten.

 

At søge ud af vores faste trygge rammer, er især noget vi tillærer os i barndommen. Det er selvfølgelig aldrig for sent at gøre, men det er mest optimalt at turde udforske nye ting, så tidligt som muligt. Det er din opgave som forælder, at skabe de bedste forudsætninger for at din barn lykkes og tør flyve ud af reden, mener Studido.

 

Kom ud af comfort zone på den ene eller anden måde

Men det er vigtigt, at børn bliver skubbet ud af deres comfort zone, ellers gør du dem en bjørnetjeneste, mener Studido. Hvis de ikke opsøger det utrygge, bliver de aldrig trygge i utrygge omgivelser. Vi mennesker vil hellere end gerne undgå ukomfortable situationer, hvilket er helt naturligt. Men du bliver nødt til at skubbe dit barn ud af reden, ellers mister de virkelighedsfornemmelsen og evnen til at turde kaste sig ud i nye ting. Studido kender til flere forældre, der henvender sig netop fordi, de er bange for, om deres små børn kan klare mosten. Men Studido fortæller altid, at du som forældre bør tage ansvar og gøre, hvad der er bedst for dem. Du må selvfølgelig ikke tvinge dine børn imod deres egen vilje, men forsøg at give dem positive incitamenter. Fortæl for eksempel at du vil tage med til deres første træning, eller fortæl dem om dine egne gode erfaringer med at starte til en ny sport. Ved at give dem positive incitamenter og erfaringer, vil de hurtig skabe et stærkt fundament til, at tage initiativ til at udforske nye ting.

 

Succes kommer af at man tør bevæge sig ud af det sikrer og søge det mere risikable, mener Studido. Alt for mange mennesker lever i frygt for at fejle, frem for at søge muligheden for at vinde. Om det er en jordomrejse eller en idé til en forretning, skal du lære dine børn, at de ikke skal holde sig tilbage. Lær dem i stedet at tage de rigtige forbehold, så risikoen for at fejle nedsættes. Hellere komme galt afsted end ikke at komme afsted. Derimod ikke sagt, at vi ikke har brug for tryghed, men det skal ikke holde os tilbage fra vores drømme.

Studido er en online læringsplatform, der tilbyder digital tutorundervisning til børn og unge. Studido benyttes af børn i alle aldre, og Studidos medarbejdere er alle velegnede til at vejlede i alle folkeskolens og gymnasiets undervisningsfag. Studido kontakt siden kan findes på studido.com.

Læs mere om Studido på

Studido.com

Facebook

LinkedIn